Afspraken – Huisartsenpraktijk Gein en Angstel – Baambrugge
Huisartsen praktijk Gein en Angstel

Welkom op onze website! Let op : per 1 januari 2023 zijn Huisartsenpraktijk Gein en Angstel en Huisartsenpraktijk Baambrugge samen gegaan onder de naam Huisartsenpraktijk Gein en Angstel.

Huisartsenpraktijk Gein en Angstel Kerkstraat 21 | 1391 HB | Abcoude Kleiweg 1A | 1396 HV | Baambrugge

Afspraken

Spreekuur

Afspraak spreekuur

U kunt een afspraak maken op het spreekuur van 1 van de artsen, bij de praktijkondersteuner of bij 1 van de assistentes.

We hebben geen inloopspreekuur meer

Een afspraak maken bij de huisarts kunt u telefonisch maken of via het patiëntenportaal.

Indien u denkt meer tijd voor uw bezoek aan de huisarts nodig te hebben, kunt u een extra lange afspraak maken. De assistente houdt daar dan rekening mee in de agenda.

Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.

U kunt via de assistente een huisbezoek aanvragen.

De assistente beoordeelt  samen met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt.
Op de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

U kunt tussen 08:00 uur en 10:30 uur een huisbezoek aanvragen.

Telefonisch spreekuur

U kunt aan de assistente doorgeven dat u een telefonisch consult met de huisarts wenst. U wordt dan door de huisarts teruggebeld.


Diabetesspreekuur

In overeenstemming met de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) worden mensen met diabetes mellitus driemaandelijks voor hun ziekte gecontroleerd tijdens het diabetesspreekuur (glucosemeting, voetonderzoek, oogheelkundige controle, etc.). Deze driemaandelijkse controles worden verricht door de praktijkondersteuner (POH). Het jaarlijkse diabetesonderzoek wordt uitgevoerd door de huisarts. Deze periodieke controles dragen bij tot optimale diabetesbehandeling zodat (ernstige) complicaties van de ziekte voorkómen kunnen worden.

Hart- en vaatziektenspreekuur

In overeenstemming met de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) worden mensen met hart en vaatziekten driemaandelijks door de praktijkondersteuner gecontroleerd (o.a. bloeddrukmeting). De jaarcontrole wordt verricht door de huisarts (o.a. bespreking risicofactoren op hart en vaatziekten). Op deze wijze streven we er naar het risico op het ontstaan van een hartinfarct, hersenbloeding, vaatvernauwing in de benen (‘etalagebenen’) zo goed mogelijk te verkleinen.

Laboratoriumonderzoek

Als u wordt verwezen wordt voor bloed- of urine onderzoek zijn er verschillende mogelijkheden om dit te laten doen:

-In onze praktijk in Baambrugge kunt u op dinsdag t/m vrijdag op afspraak terecht voor bloedonderzoek.
-Het laboratorium van het ATAL is op dinsdag tussen 8:00 en 8:30 en donderdag tussen 10:15 en 10:45 in het dorpshuis aanwezig. Hiervoor is geen afspraak nodig.
Dagelijks zijn zij op afspraak aanwezig in Abcoude tussen 8:00 en 10.00 uur Kerkgaarde 4 https://atalmedial.prikafspraak.nl/
– In Loenen kunt u terecht bij het laboratorium van het Saltro. Openingstijden ma-di-wo en vrijdag van 8:00 tot 10:00 uur.