Agressie in de huisartsenpraktijk – Huisartsenpraktijk Gein en Angstel – Baambrugge
Huisartsen praktijk Gein en Angstel

Welkom op onze website! Let op : per 1 januari 2023 zijn Huisartsenpraktijk Gein en Angstel en Huisartsenpraktijk Baambrugge samen gegaan onder de naam Huisartsenpraktijk Gein en Angstel.

Huisartsenpraktijk Gein en Angstel Kerkstraat 21 | 1391 HB | Abcoude Kleiweg 1A | 1396 HV | Baambrugge

Agressie in de huisartsenpraktijk

Helaas worden we in onze huisartsenpraktijk soms geconfronteerd met agressie. Het kan gaan om schreeuwen, schelden, beledigen, bedreigen. Voor degene die dit moet incasseren is het zeer vervelend, bedreigend en beangstigend.
Wij vinden ieder agressief gedrag onacceptabel.
Alle voorvallen, waarbij medewerkers zich beledigd of bedreigd voelen, worden besproken. De huisarts van de betrokken patiënt zal beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden. Dit kan betekenen dat excuses verlangd worden, of dat besloten wordt een patiënt niet langer in de praktijk te accepteren. In ernstige gevallen doen we aangifte bij de politie. We hopen natuurlijk dat het zo ver niet komt. Een wederzijds respectvolle relatie tussen patiënt en hulpverlener achten wij van het grootste belang. Hoe wel om te gaan met meningsverschillen of boosheid? Wanneer u zich ziek voelt, of een dierbare ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij goed. Wij zijn ook mensen en kunnen fouten maken. Als er dingen mislopen, of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, moet daarover gesproken worden. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons, wij kunnen er van leren.