Chronische zorg – Huisartsenpraktijk Gein en Angstel – Baambrugge
Huisartsen praktijk Gein en Angstel

Welkom op onze website! Let op : per 1 januari 2023 zijn Huisartsenpraktijk Gein en Angstel en Huisartsenpraktijk Baambrugge samen gegaan onder de naam Huisartsenpraktijk Gein en Angstel.

Huisartsenpraktijk Gein en Angstel Kerkstraat 21 | 1391 HB | Abcoude Kleiweg 1A | 1396 HV | Baambrugge

Chronische zorg

De huisartsenpraktijk is aangesloten bij de Regionale organisatie huisartsen Amsterdam deze organisatie (zorggroep) wordt ROHA genoemd. Dat betekent dat er afspraken zijn gemaakt met huisartsen, ketenpartners en zorgverzekeraars over de kwaliteit en financiering van de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen zoals suikerziekte, longproblemen en hart – en vaatziekten of verhoogd risico hierop. U staat als patiënt met een chronische aandoening centraal binnen een netwerk van zorgverleners, waarvan uw huisarts de hoofdbehandelaar is. Hij of zij blijft eindverantwoordelijk voor uw medische zorg. U kunt altijd terecht bij uw huisarts als u daar behoefte aan heeft. In de huisartsenpraktijk werkt ook een praktijkondersteuner. Dit is een verpleegkundige of doktersassistente die een HBO-opleiding heeft gevolgd om mensen met een chronische aandoening of een verhoogd risico daarop te begeleiden en te behandelen. De praktijkondersteuner heeft regelmatig contact met uw huisarts over uw situatie. Als dat nodig is zal de praktijkondersteuner u naar de huisarts verwijzen.

Wat u kunt verwachten van de huisarts en praktijkondersteuner

Samen met de praktijkondersteuner en de huisarts kijkt u naar de invloed van de chronische aandoening op uw leven. U bespreekt wat u belangrijk vindt en nodig heeft rondom uw leven met een chronische aandoening. Daarnaast krijgt u informatie over uw chronische aandoening of uw risico daarop. De huisarts en praktijkondersteuner zullen bepaalde controles uitvoeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een bloeddrukmeting, een verwijzing voor een fundusfoto (oogonderzoek bij diabetes) of een longfunctieonderzoek. U kunt ook naar het laboratorium verwezen worden om bloedonderzoek te laten doen.

Samenwerking met andere zorgverleners (ketenpartners)

Om u de beste begeleiding te kunnen bieden hebben we afspraken gemaakt met andere zorgverleners. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan diëtisten, fysiotherapeuten, podotherapeuten en specialisten. Deze zorgverleners zijn allemaal als schakels in een keten met elkaar verbonden (ketenzorg). De huisartsen en praktijkondersteuners werken goed samen met de specialisten in het ziekenhuis. Voorafgaand aan het contact met een andere zorgverlener wordt altijd om uw toestemming gevraagd. Wij zetten graag voor u de zorgverleners op een rij:

Diëtist
Bij de diëtist kunt u terecht voor voedingsadvies op maat. Denkt u hierbij niet alleen aan afvallen, maar ook aan wat gezonde voeding is die bij uw leven past. Samen met de huisarts en praktijkondersteuner kijkt u naar welke diëtist het beste bij uw wensen aansluit.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut kan begeleiden indien er behoefte is aan beweegadvies. Voor COPD-patiënten zijn er fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in longziekten.

Podotherapeut
De podotherapeut is de specialist op het gebied van voeten. Bij diabetes kunt u een verhoogd risico hebben op voetproblemen. In dat geval zal de praktijkondersteuner u verwijzen naar de podotherapeut. Deze zal verder onderzoek doen en maakt samen met u een persoonlijk behandelplan.

Specialist in het ziekenhuis
De huisarts en praktijkondersteuner werken goed samen met verschillende specialisten. Dit zijn artsen die gespecialiseerd zijn in verschillende ziektebeelden (zoals de internist, de cardioloog en de longarts). De huisarts en praktijkondersteuner kunnen makkelijk en snel overleggen en u zo nodig verwijzen voor advies of behandeling.

Zorgverzekering en vergoedingen

De controles bij de huisarts worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u de naam ROHA op uw verzekeringsoverzichten ziet staan, omdat de ROHA met de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt over de financiering. In het kader van de chronische zorg wordt het volgende vergoed en hoeft u geen eigen risico te betalen:

  • longfunctieonderzoek;
  • fundusfoto (oogonderzoek bij diabetes);
  • begeleiding bij het stoppen met roken door de huisarts of praktijkondersteuner;
  • begeleiding van de diëtist, drie uur per jaar;
  • podotherapeut bij diabetes, mits er sprake is van een verhoogd risico op voetproblemen.

Voor bloedonderzoek in het laboratorium, bezoek oogarts en diëtist buiten deze afspraken om en ook voor fysiotherapie kunt u in uw verzekeringspolis kijken of uw eigen risico hiervoor aangesproken wordt.